Site Overlay

Overblik over love og regler på området for arealoverførsel

Byggeområdet er efterhånden en juridisk jungle at navigere i – særligt for almindelige privatpersoner, der ikke beskæftiger sig med branchen til dagligt. Derfor kan det også være noget af en udfordring – ja en hovedpine nærmest – at finde rundt i alle de forskellige love og

regler for arealoverførsel, udstykning af jord og lignende.

 

Men bare rolig. I samarbejde med nordjyske Land & Skel har vi herunder forsøgt at samle de mest basale regler og trin i processen, så du kan blive klogere på, hvordan du skal forholde dig, hvis du har brug for en arealoverførsel i forbindelse med dit kommende byggeprojekt.

Gode råd og vejledning

Ved en arealoverførsel er der helt firkantet tale om, at man lægger et stykke af en anden mands jord til ens egen ejendom. Selvom det lyder relativt simpelt, så kræver det dog en helt masse arbejde at gennemføre en sådan proces.

 

For ikke alene skal der nye opmålinger og undersøgelser af de nuværende skel til; det kræver også en grundig gennemgang af de eventuelle bestemmelser og tinglyste servitutter, der måtte være knyttet til ejendommen.

 

Det er selvfølgelig ikke altid tilfældet, at der er særlige tinglyste forbehold, og oftest er det kun den regulære danske byggelov, der gælder. Men uanset hvad er det nødvendigt at danne sig et overblik, så man undgår, at ens byggeri erklæres ulovligt på et senere tidspunkt.

Arealoverførsel: trin for trin

Som sagt er det lidt af en jungle, og derfor er det altid en god idé at indgå et samarbejde med en professionel landinspektør, der både har de fornødne kompetencer og ikke mindst et indgående kendskab til, hvilke regler der gælder på hvilke områder.

 

Når en landinspektør er med fra start, sørger denne for:

  • at undersøge den eksisterende udstykningsplan, lokalplaner og eventuelle servitutter;
  • at indhente de nødvendige tilladelser, der skal bruges for at kunne gennemføre projektet;
  • at dit byggeri ikke er i strid med Naturbeskyttelsesloven, Miljøloven, Jordforureningsloven og andre relevante love på området;
  • at udføre det påkrævede matrikulære arbejde, herunder undersøgelse og opmåling af skel, samt tilknytning af de nye skel til de gamle;
  • at indsende de nye skelmærkninger til Geodatastyrelsen, som skal godkende opmålingen og herefter sende oplysningerne videre til Tinglysningsretten og kommunernes Ejendomsbeskatning.

 

Dette er imidlertid en forsimplet oversigt over de forbehold og de trin, man skal igennem, før en arealoverførsel er godkendt. Det er derfor en rigtig god idé at inddrage professionel hjælp, så man undgår at spilde ressourcer på et byggeri, der i sidste ende sættes på pause eller helt må ophører pga. brud på gældende love og regler.

Copyright © 2024 Tømrer I's tips og tanker. All Rights Reserved. | Chique Construction by Catch Themes