Site Overlay

Skimmelsvamp kan være alvorligt

Har du skimmelsvamp i din bolig eller mistanke om det, så skal du tage det alvorligt. Du bør straks tage kontakt til eksperter på området, og få dit evt. problem undersøgt.

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er en samlede betegnelse for en gruppe af svampe, der kan have stor betydning for mennesker på grund af deres levevis. Svampene vokser bedst i et fugtigt miljø og frigiver sporer, mikropartikler og flygtige stoffer til luften. Skimmelsvamp kan dermed føre til hovedpine, træthed og måske åndedrætsbesvær for mennesker.

Har du skimmelsvamp?

Har du skummelsvamp eller blot mistanke om det i dit hjem, så er det vigtigt at få det undersøgt hurtigst muligt.  Svampen udgør en sundhedsrisiko, og skal derfor have fat i eksperter på området. Det er vigtigt at få klarlagt omfanget, og behandlet problemet.

Brug eksperter

Et eksempel på eksperter på skimmelsvamp er virksomheden OBH Rådgivende Ingeniører. Her kan du få rådgivning omkring skimmelsvamp og få undersøgt lige præcis dit behov. Hos OBH Rådgivende Ingeniører råder de over en række bygningsfaglige eksperter, der kan foretage en grundig gennemgang af din bolig, og evt. også finde skimmelsvampeangreb i skjulte konstruktioner. For det kan ofte være nødvendigt, at åbne konstruktioner og foretage analyser og behandlinger.

Kan ikke altid ses

Det er ikke altid at du kan se skimmelsvamp direkte på dine vægge, på loftet eller på dine gulve. Svampen kan gemme sig steder, hvor de er svære at opdage og se. Der kan være hulrum rigtig mange steder i din bolig, og der kan skimmelsvampen gemme sig. Det kan være i konstruktioner i gulvet, i kældre, bag vægge eller bag tapet eller mange andre steder.

Vær opmærksom på symptomer

Skimmelsvamp kan være årsagen til sundhedsproblemer som eksempelvis astma, anden irritation af luftvejene, hovedpine, koncentrationsbesvær, irriterede slimhinder, tilstoppet næse, kløende øjne, måske irriteret og rød hud eller bare træthed. Så hvis du oplever en række af disse symptomer, så er der muligvis skimmelsvampevækst i din bolig og det kan udgøre en sundhedsrisiko. Derfor er det supervigtigt, at du finder frem til eksperter, der kan undersøge din bolig.

Det gør eksperter

Eksperter som OBH Rådgivende Ingeniører kan hjælpe dig med dine problemer med skimmelsvamp. Efter en undersøgelse vil de kunne fastlægge årsagen til problemer, efter analyse af prøver vil kunne udarbejdes en saneringsmetode, og der kan blive gennemført en sanering, plus der efterfølgende kan laves en kvalitetssikring, der forebygger fremtidige skimmelsvampeangreb og så kan der rådgives om fremtidigt materialevalg og konstruktionsopbygning.

Copyright © 2024 Tømrer I's tips og tanker. All Rights Reserved. | Chique Construction by Catch Themes